Slo igjennom som modell etter hun vant konkurransen.