Vant finalen etter å ha kommet videre i ekstrasjansen.